Bernd Grabb

Anschrift

Bernd Grabb   Herrn
Bernd Grabb
Landstr. 14
38229 Salzgitter
 
Telefon privat05341-71129 
Email 1bernd.grabb@t-online.de

Mitarbeit am 11.02.2004

Rat    
Rat der Stadt Salzgitter Ratsvorsitzender  seit 01.11.2001 
Stadtratfraktionen  
SPD-Ratsfraktion Fraktionsmitglied  seit 13.12.2001 
Fraktionen im OR West  
Ortsratsfraktion SPD Ortsrat West Fraktionsvorsitzende/r  seit 01.11.2001 
Ausschüsse  
Finanzausschuss Ausschussmitglied  01.11.2001 - 31.12.2004 
Ortsräte  
Ortsrat der Ortschaft West Ortsratsmitglied  seit 01.11.1986